28/03/20  Tin tức - Sự kiện  263
Toán 5: Luyện tập - Trường TH Nguyên Xá
 28/03/20  Tin tức - Sự kiện  200
Thể dục lớp 1: Tiết 22 - Trường TH Nguyên Xá
 28/03/20  Tin tức - Sự kiện  225
Tập đọc lớp 5: Hộp thư mật - Trường TH Nguyên Xá
 28/03/20  Tin tức - Sự kiện  272
Tập đọc lớp 4: Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Trường TH Nguyên Xá
 28/03/20  Tin tức - Sự kiện  192
Luyện từ và câu lớp 3: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao ? - Trường TH Nguyên Xá
 28/03/20  Tin tức - Sự kiện  216
Luyện từ và câu lớp 5: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ - Trường TH Nguyên Xá