Trường Tiểu học Nguyên Xá triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2019, Trường Tiểu học Nguyên Xá tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 tới toàn thể CBGV - NV trong nhà trường.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Sau đây là một số hình ảnh của buổi hội nghị:

 

Bài viết liên quan