Trường TH Nguyên Xá tổ chức hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với cấp tiểu học

Buổi sáng, ngày 19 tháng 10 năm 2019 Trường TH Nguyên Xá tổ chức hội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với cấp tiểu học.

Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị:

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan