Hội giảng GVG cấp Huyện năm học 2018 - 2019

Chiều ngày 17 tháng 01 năm 2019, Trường TH Nguyên Xá tổ chức thành công hội giảng GVG Huyện năm học 2018 - 2019

Sau đây là một số hình ảnh của hội giảng:

 

 

Bài viết liên quan