Chi bộ Trường TH Nguyên Xá long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023

        Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

          Thực hiện kế hoạch số 23 - KH/ĐU ngày 27/11/2019 và hướng dẫn số 01/ HD/ HD ngày 28/11/2019 của BCH Đảng uỷ xã Nguyên Xá về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nguyên Xá nhiệm kỳ 2020 - 2023;

         Hôm nay ngày 14/02/2020, được sự nhất trí của Đảng uỷ xã Nguyên Xá, Chi bộ Trường TH Nguyên Xá long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2023. Về dự chức mừng và chỉ đạo đại hội có các đ/c trong ban thường vụ Đảng ủy xã Nguyên Xá do ông Phạm Văn Lưỡng - Bí thư Đảng bộ xã dẫn đầu.     

          Đại hội chi bộ bao giờ cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Song lần này ý nghĩa đó càng tăng lên gấp bội khi Đại hội được tổ chức vào thời điểm mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng Bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng..

          Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Cấp uỷ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên nhà trường, đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, để đưa mọi hoạt động của nhà trường ngày càng tiến bộ, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ Nguyên Xá và thúc đẩy hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương.

          Đạt đựơc những kết quả trên, chính là sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ Đảng, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Cấp uỷ, sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể.

          Để duy trì và phát triển có hiệu quả nhiều hơn nữa, đòi hỏi chúng ta phải xác định đúng đắn nhiệm vụ chính trị của chi bộ Tiểu học.  Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát hợp với thực tiễn, để đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2023.

          Đại hội chi bộ sẽ thảo luận về việc tổ chức các hoạt động trong nhà trường sao cho hiệu quả nhất, tất cả vì lợi ích của tập thể cho nên trách nhiệm của mỗi chúng ta là tập trung suy nghĩ, tích cực đóng góp để “Đại hội thật sự là Đại hội của trí tuệ, đổi mới và phát triển bền vững”.

          Bên cạnh đó, Đại hội còn có trách nhiệm xem xét lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài, có tinh thần phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, để bầu vào Chi uỷ nhiệm kỳ mới.

        Để làm tốt nhiệm vụ trên, mỗi Đại biểu phải nêu cao tính Đảng, làm việc với tinh thần khẩn trương, khoa học, trung thực, thẳng thắn, tiếp thu nghị quyết Đại hội với tất cả nhiệt tình cách mạng, với tinh thần mới, khí thế mới và quyết tâm mới, chúng ta sẽ biến Nghị quyết Đại hội thành hành động cách mạng thiết thực và đạt nhiều thắng lợi mới, với niềm tin sâu sắc đó. 

Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội chi bộ Nhiệm kỳ 2020 - 2023

 

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Chào cờ

Đ/c Trần Thị Mỳ - Bí thư chi bộ trình bày báo cáo tại Đại hội

Đ/c Phạm Văn Lưỡng - Bí thư Đảng bộ xã chúc mừng đại hội

Đ/c Phạm Văn Lưỡng - Bí thư Đảng bộ xã phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội

Tổ chức bầu cử

Tổ chức bầu cử

Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2023 ra mắt đại hội

Bài viết liên quan