BÁO CÁO KẾT QUẢ NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8 - TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYÊN XÁ

           

Tài liệu đính kèm: Tải về

            Thực hiện công văn số 280/SGDĐT-GDTX ngày 08/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình; công văn số 81/CV-GD&ĐT ngày 14/4/2021 của Phòng Giáo dục và đào tạo về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8, hưởng ứng ngày 21/4 là Ngày sách Việt Nam, nhằm phát huy hiệu quả phong trào đọc sách trong thư viện trường học, Trường Tiểu học Nguyên Xá xin báo cáo những hoạt động trong Ngày sách Việt Nam