Video - Lớp chúng ta đoàn kết

LỏằšP CHÚNG TA ĐOÀN KỏºắT - Sáng tác: Mộng Lân

Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta chan hòa tình thân.

Lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà,

đầy tình thân, quý mến nhau, luôn thi đua học chăm tiến tới,

quyết kết đoàn giữ vững bền, giúp đỡ nhau xứng đang trò ngoan.