Hoạt động trải nghiệm chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8.3 và ngày thành lập ĐTNCS HCM 26.3