Giờ ra chơi và biểu diễn thể hình của cô và trò trường Tiểu học Nguyên Xá, Vũ Thư, Thái Bình