Các em cố gắng chiến thắng bệnh và trở về ngôi trường thân thương của chúng ta.