Các bạn học sinh vẽ tranh về ngày tết trên sấn trường