02/06/16  Giới thiệu  301
Thực hiện thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày07/05/2009 của Bộ GD-ĐT về ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống GD quốc dân; Thực hiện kế hoạch của Phòng GD&ĐT Vũ Thư về thực hiện quy định công khai hoạt động của nhà trường; Trường Tiểu học Nguyên Xá xây dựng kế hoạch ...
 02/06/16  Giới thiệu  294
Thực hiện thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày07/05/2009 của Bộ GD-ĐT về ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống GD quốc dân