10/09/19  Hoạt động chuyên môn  329
Thời khóa biểu năm học 2019 - 2020
 10/09/19  Hoạt động chuyên môn  817
Phân công chuyên môn năm học 2019 - 2020
 06/09/17  Hoạt động chuyên môn  448
Quyết định phân công chuyên môn Trường Tiểu học Nguyên Xá năm học 2017 - 2018
 01/09/16  Hoạt động chuyên môn  396
QUYẾT ĐỊNH V/v Phân công chuyên môn Trường Tiểu học năm học 2016 - 2017
 02/06/16  Hoạt động chuyên môn  421
Phân công nhiệm vụ chuyên môn cho đội ngũ Cán bộ viên chức Trường Tiểu học Nguyên Xá, năm học 2015 - 2016 như sau (có danh sách kèm theo).