• 80408b42dd8d586d63a27ce39634e259
 • 3ee402a761ed0be7a4534cdddbaaa45c
 • 98514b2b551648ea06d1ef0800872c91
 • 2509e235bf46ce797b75cc155d769f1851
 • 44a5cc888b54eacd116bc8efd68ffb5057
 • 105ef5a0e892289498a40dd2c42d9bd990
 • 6b80774ae48bbd32181c65b5d416acb0
 • f05ef3ca72f41ac916b63c6916f07522
 • 8f533e39e85096ad182fa14c4713437087
 • 15e5478c64129be825d725075410c32b
 • e166b222f4d4823b071710b4299fea9824
 • 68d81949c4d887c5611ed0236c216e2e
 • 496f6eefec0bf3375cd604ed26ea90d8
 • 31c62cfc6a6dc08be6ab99e775811353
 • 78492bb35835dbb02f30c482cf880186
 • 0c494acc1cf1923f5ee39a0317a31de537
 • 8f6cf6e75f3b48373d7e597309d021a1
 • da51a4fd0380c9db8f556e3fee6bf910
 • 92812a0aff335234b1bd367431ed8621
 • c35ba96a1cee1e72dc65566cda3b3379
 • 7d7e7ef61a16b75e62bdede3186285db
 • 463b37c4803878ce50083f4e765a6b7c
 • 357efefd7a21cb48a4426f1742e2f0ad
 • 9e6f95ba87ce933834ca295be62e6445
 • 4c64f145d5466118025802932b34a310
 • 6c3372b9814978ef9be023fab46209fd
 • 3060374a6366d0e7e62b8a2f556fadcc
 • 72874608_2467810766671677_38785dab270d6112d
 • 72965555_2467810886671665_43505dab270d69118
 • 73370543_2467810983338322_61265dab270d6fb4f
 • 73515629_2467811176671636_21755dab270dbeea0
 • Cau_thu_Bui_Ngoc_Minh_Hung_lop_5B_dat_giai_cau_thu_ghi_nhieu_ban_thang_nhat_1a6a82d4ec
 • Lop_4A_dat_giai_ba_khoi_4_7909f2adaf
 • Cau_thu_Pham_Quang_Kiet_lop_5A_dat_giai_Cau_thu_xuat_sac_nhat_giai_7d6f47b090
 • Lop_4B_dat_giai_nhi_khoi_4_a7946c8909
 • Lop_4C_dat_giai_nhat_khoi_4_d22d76686e
 • Lop_4D_dat_giai_3_khoi_4_2d157a90a1
 • Lop_5B_dat_giai_nhi_ad9019f8c5
 • Lop_5B_dat_giai_nhat_khoi_5_6c38305cd6
 • Lop_5C_dat_giai_ba_khoi_5_4120998dce
 • IMG_20191114_075138_30a1fc7ba3
 • IMG_20191114_075144_914d92c7b9
 • IMG_20191114_075135_bd9e27ac88
 • IMG_20191114_075149_c7fd8a032b
 • IMG_20191114_075151_58a238b472
 • IMG_20191114_075202_c430b748d1
 • IMG_1573654327094_1573691823315_db88bfcd99
 • IMG_1573654327420_1573691816746_8ad5d9c766
 • IMG20191113150017_f5dc6f04c4
 • IMG20191113150102_0b4083c83b
 • IMG20191115141848_c2226885c3
 • IMG20191115142816_7138e513c7
 • IMG20191115141340_047de5d0e1
 • IMG20191115144941_cf61540e5c
 • IMG20191115144034_f6b9f67f48
 • IMG20191115145330_115eb4abd6
 • IMG20191115144434_574cf7ae14
 • IMG20191115145502_c4ede2c621
 • IMG20191115163645_f55cc9ce3c
<a href="/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong" title="Tin hoạt động" rel="dofollow">Tin hoạt động</a>
Hòa trong không khí cả nước chào mừng 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 ...
Tham dự buổi lễ: Có các đồng chí lãnh đạo xã Nguyên Xá; Hội trưởng hội phụ huynh, đai diện phụ huynh các lớp; Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, viên chức trong nhà trường .  Mở đầu là các tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất được tuyển chọn từ 20 lớp:      Sau chương trình văn nghệ chào mừng, Cô giáo Nguyễn Thị Hiên - Phó hiệu trưởng nhà ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 13